Služby

DEZINSEKCIA

 

DERATIZÁCIA

 

DEZINFEKCIA

 

DEZINSEKCIA


Dezinsekcia je súbor opatrení na likvidáciu hmyzu a iných škodlivých článkonožcov.

Existuje niekoľko metód, ktorými zneškodňujeme najmä šváby, rusy, ploštice, mravce, osy, sršne a ďalšie...

 

 

DERATIZÁCIA


Deratizáciou nazývame procesy, ktorými likvidujeme hlodavce.

Vykonáva sa predovšetkým v obytných priestoroch, nakoľko hlodavce môžu byť nositeľmi nebezpečných chorôb.

Najčastejšie likvidujeme myši, krysy a potkany.

DEZINFEKCIA


Dezinfekcia je všeobecne známy pojem, ktorým označujeme likvidáciu choroboplodných a nežiaducich mikroorganizmov.

Dezinfekcia je nevyhnutnou súčasťou zdravotníckych prevádzok a prevádzok potravinárskeho priemyslu.